top of page
การจัดส่งสินค้า
 • เปียโนไฟฟ้าจัดส่งฟรีทั่วไทย

 • อคูสติคเปียโนมีค่าจัดส่งตามระยะทาง

 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า บริการจัดส่งฟรีแบบพื้นฐาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 1 – 3 วัน ทำการ

 • สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 2 – 4 วัน ทำการ

 • การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 4 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง

 • จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน

 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจาก บริษัท กุญแจซอล จำกัด เรียบร้อยแล้ว

 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

 • บริษัท กุญแจซอล จำกัด พยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นสินค้าบางรายการที่มีขนาดและน้ำหนักเกินข้อกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน และ น้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า

bottom of page