top of page
นโยบายการคืนสินค้า

บริษัท กุญแจซอล จำกัด จะรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการเท่านั้น โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน
ในกรณี บริษัท กุญแจซอล จำกัด จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด บริษัท กุญแจซอล จำกัด ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่ บริษัท กุญแจซอล จำกัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

bottom of page