Syntheziser Yamaha MODX ซึ่งรุ่นนี้ออกแบบมาให้มี แบบคีย์บอร์ด 61 keys ด้วยนะครับ สนนราคากันที่8x,xxxบาท สำหรับรุ่น 88keys และ 4x,xxxบาท สำหรับ 61 keys
✅ ระบบจะสั่งการ